Llabs StartUps – Мрежа за бизнес ангели

За нас

Основната цел на организацията е да подпомага потенциални инвеститори (бизнес ангели) да намират съответстващи на инвестиционните им интереси проекти и да съдействат на предприемачите с перспективни идеи да намерят финансиране за проектите си.

Благодарение на добре развитата си мрежа от партньори в национален и международен мащаб, Българска мрежа на бизнес ангелите може да предостави редица допълнителни услуги за желаещите инвеститори или за фирмите, в които са осъществени инвестиции.
Тези услуги Мрежата предоставя или самостоятелно, или с помощта на свои проверени партньори.

За кого са подходящи услугите на Мрежата?

Услугите, които Llab StartUps Bulgaria и нейните партньори предоставят са предназначени за два типа потребители – бизнес ангели (потенциални инвеститори) и за предприемачи.

Бизнес-ангелите са най-често физически лица, с относително голям нетен доход, които разполагат със свободни капитали и инвестират в дял от стартиращата компания с даден предпршиемач

Бизнес ангелът става автоматично съдружник във фирмата или има и други форми на партньорство?

Съществуват различни механизми за осъществяване на инвестицията, но съдружието не става “автоматично”. Всичко е въпрос на договаряне между предприемача и бизнес ангела и предпочитанията на двете страни. Зависи също дали бизнес ангелът финансира, колко, дали не е само ментор и т.н.
Някои бизнес ангели предпочитат да заемат средства на дружеството срещу място в надзорния съвет и допълнителни права. Други целят получаването на преференциални акции, или участват под формата на увеличаване капитала на дружеството. В крайна сметка съдружието чрез закупуване на дял е по-често срещано решение.

Как става връзката между фирмата и бизнес ангела? Кой какво плаща за посредничеството?

Типичният бизнес ангел е богат и зает човек. Той рядко може да си позволи да обърне внимание на всяко предложение. Той не разказва навсякъде, че има свободен паричен ресурс и е готов да инвестира по разбираеми причини. Идеите и предложенията стигат до бизнес ангелите по два начина – или от други бизнес ангели и партньори, или чрез техни обединения и клубове, каквато организация всъщност е Llab StartUps. Ние сме комерсиална организация. Извършваме услуга. Тази услуга преминава през три етапа – първо получаваме предложението от страна предприемача. То се преглежда и ако е подходящо за дялово финансиране, се изпраща на бизнес ангелите. Не изпращаме цялата информация, а само кратко резюме на идеята. Когато инвеститорът прояви интерес изискваме от предприемача допълнително информация и се опитваме да осигурим среща между страните. Авторът на идеята, търсещият финансиране, също може да поиска предварително информация за бизнес ангела. Решението дали да я предостави остава в ръцете на инвеститора. Наша важна функция е да пазим неговата конфиденциалност до момента, в който сам не реши да се срещне с предприемача.  Тук ние подпомагаме процеса логистично. Но не участваме в процеса на вземане на решение за едната или другата страна.

Предимство на нашия бизнес модел е, че и ангелът и предприемачът сами могат да определт докога ще търсят посредничеството на нашата Мрежа в процеса.
Регистрираните в мрежата бизнес ангели (членове на Llab StartUps), получават всички проекти, които отговарят на инвестиционния им интерес. За да членуват при нас, те заплащат годишна такса.Част от информацията за проектите, при желание от страна на предприемача, предоставяме и онлайн. Така потенциалният инвеститор, който не е регистриран в Мрежата като бизнес ангел, може да поръча контактите на предприемача директно.  По същия начин някои от нашите бизнес ангели са съгласни да представяме в интернет информация за техния инвестиционен интерес. Така се надяваме да привлечем онези предприемачи, които имат сходни идеи. Те могат директно да кандидатстват за тях.
В зависимост от степента на съдействие, което очакват предприемачите, те могат да ползват услугите ни безплатно или да предпочетат да изпратят проект само до регистрирани потребители срещу минимум 90 лв. или да оставят проекта си активен за по-дълъг период, в който ние се заемаме с активно търсене на финансиране за него.
Llab StartUps – Българска Мрежа на Бизнес Ангелите предвижда провеждането и на т.нар. инвестиционни форуми. Това са срещи, на които предпримачът може да се срещне с няколко потенциални инвеститора и в рамките на съкратено представяне на проекта да се опита да ги впечатли и привлече за идеята.  Селектираните проекти са предварително обявени и двете страни са равнопоставени в този тип презентации. Бизнес ангелът може за няколко часа да проведе поредица от структурирани интервюта, да се запознае наживо с авторите на идеите и да намери своя печеливш проект сред всички предложения. Този тип презентации се наричат с различни имена и форми, но общото между тях е, че авторите на инвестицонните предложения имат съвсем кратко време да спечелят инвеститорите на своя страна. Представете си че сте в асансьор на небостъргач и пред вас е инвеститор, който е готов да ви слуша внимателно – това е времето, с което разполагате за да проведете агитацията си. Ако привлечете внимание, можете да продължите разговора с инвеститорите в отделни интервюта.
В крайна сметка, не разчитаме на приходите от такси за развитието на Мрежата. За нас те служат по-скоро като механизъм за предварителна селекция на предложенията.   Определено разчитаме на т.нар. success fee – комисион за успех, който си поделят предприемачът и бизнес ангелът при сключване на сделка. Като членове на Европейската Мрежа на Бизнес Ангелите и съгласно приетия от нас Етичен кодекс, нямаме право да изискваме този комисион да надвишава 5% от общото финансиране. В случай, че проектът ни допада достатъчно, можем да решим да не вземаме съответната сума в брой, а да я инвестираме в самия проект, под формата на съответстващия дял.

За повече информация вижте Често задавани въпроси (FAQ)